Procedure

Heeft u vragen over een mogelijke restauratie of conservering van uw schilderij(en) of beschilderde object(en)? Heeft u een schaderapport nodig voor uw verzekeraar? Wilt u weten of wij uw tentoonstelling kunnen voorbereiden en begeleiden? Wilt u ons inschakelen voor een publicatie of lezing? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies!

Inventarisatie en behandelingsvoorstel

Elk traject begint met een afspraak in ons atelier (uitsluitend bezoek op afspraak!). Alleen aan de hand van het originele kunstwerk (dus geen foto) kunnen wij een inschatting maken van de eventueel uit te voeren behandeling. In uitzonderingsgevallen kan Erika bij u thuis komen om het schilderij op te halen. In ons atelier zijn alle faciliteiten aanwezig om uw schilderkunstwerk te onderzoeken en eventuele tests uit te voeren. Op basis hiervan maken wij voor u een behandelingsvoorstel en offerte. Het behandelingsvoorstel met de bijbehorende werkzaamheden is kosteloos als u de opdracht aan Restauratieatelier Metz geeft. Indien u het traject niet met ons voorzet, brengen wij de gemaakte uren wel in rekening.

Restauratieproces

Restauratieatelier Metz voert restauraties altijd uit in nauwe afstemming met u, de opdrachtgever.

Verzekering tijdens restauratie

Het is belangrijk dat uw schilderij is verzekerd zo lang het in ons restauratieatelier is. Hiervoor moet u zélf zorgdragen.

Informatie over restauratie

Tijdens ons behandeltraject wordt u zorgvuldig op de hoogte gehouden van de vorderingen. Bovendien zorgen wij voor het gedegen documenteren van de behandeling, zowel schriftelijk als fotografisch. Na afronding van de behandeling ontvangt u uiteraard een exemplaar van dit restauratierapport.

Algemene voorwaarden en ethische code

Download hier de algemene voorwaarden (pdf)
Restauratieatelier Metz werkt volgens de ethische code van E.C.C.O..