Visie

Restauratieatelier Metz hanteert als uitgangspunt: met minimale ingrepen zo dicht mogelijk de oorspronkelijke staat van uw schilderij/beschilderde object benaderen. Hierbij respecteren wij de natuurlijke veroudering van de materialen waaruit uw kunstwerk is opgebouwd. Ook gebruiken wij zo veel mogelijk reversibele technieken en materialen. Indien gewenst, kunnen deze in de toekomst weer verwijderd worden.

Ethisch restaureren

Wij werken volgens de Europese richtlijnen zoals vastgelegd in de ethische code van E.C.C.O (European Confederation of Conservator-Restorers Organisations). Deze code impliceert bijvoorbeeld dat wij de integriteit van het te restaureren voorwerp eerbiedigen, dat wij alle restauratiehandelingen uitvoeren volgens de richtlijnen en dat wij elke restauratiehandeling documenteren. Daarnaast omvat de code regels voor onze verantwoordelijkheid ten opzichte van u als opdrachtgever.

Vakkundig restaureren

Erika Smeenk-Metz heeft gekwalificeerde opleidingen gevolgd en uitgebreide ervaring opgedaan bij hoogstaande opdrachtgevers. Vakkundigheid wordt op peil gehouden via symposia en congressen, vakliteratuur en kennisuitwisseling met collega-experts. U kunt er dan ook op vertrouwen dat het atelier de nieuwste restauratieontwikkelingen kent en kan toepassen.

Restauratieatelier Metz is lid van:

  • Restauratoren Nederland, de vereniging in Nederland voor professionals op het gebied van beheer en behoud van cultureel erfgoed;
  • ICOM (International Council of Museums), kennisplatform voor museumprofessionals.