Conservering & restauratie

Restauratieatelier Metz is gespecialiseerd in het conserveren en restaureren van schilderijen en
beschilderde objecten.

Conserveren

Door conservering blijft uw kunstwerk in een goede, stabiele conditie (verduurzaming). Conservering kan bijvoorbeeld inhouden dat wij vuil verwijderen van uw schilderij, loszittende verf vastzetten, of scheurtjes en barsten in het doek of paneel repareren. Soms is restauratie niet noodzakelijk en blijkt alleen een conserverende behandeling gewenst. Onze conserveringswerkzaamheden worden (inclusief prijsopgaaf) altijd vooraf met u afgestemd.

verwijderen van oppervlaktevuil verwijderen van oppervlaktevuil

Twee voorbeelden van het effect dat bereikt kan worden met soms slechts het verwijderen van oppervlaktevuil.

loszittende verf vastzetten

Op deze foto ziet u hoe met een warme spatel loszittende verf vastgezet wordt. Foto Rijksmuseum Amsterdam.

Restaureren

Door restauratie wordt uw kunstwerk zo dicht mogelijk bij zijn oorspronkelijke staat teruggebracht óf in een vooraf gedefinieerde toestand (bijvoorbeeld door latere toevoegingen intact te laten). In beide gevallen gaan wij zo terughoudend mogelijk te werk. Het uitgangspunt is: maximaal resultaat met zo min mogelijk ingrepen. Ook bespreken wij alle werkzaamheden vooraf met u. Zo komt u nooit voor onverwachte, ongewenste verrassingen te staan. Restaureren is ingrijpender dan conserveren. Meestal begint een restauratie met het verwijderen van een vergeelde vernislaag. Daarna komen vaak beschadigingen van de verflaag tevoorschijn. Deze retoucheren wij, evenals eventuele sleetsheid (oppervlakkige slijtage) van de verflaag. Soms is het nodig om dan eerst nog lacunes in de verflaag vullen. Tot slot brengen wij een vernislaag aan voor een egale, verzadigde glans. Vernis dient overigens ook als tussenlaag tussen het originele schilderij en de toevoegingen van de restaurator.

vergeelde vernislaag vergeelde vernislaag

Twee voorbeelden van schilderijen tijdens afname van een sterk vergeelde vernislaag (links nog aanwezig, rechts verwijderd).
foto's Rijksmuseum Amsterdam.

Een schilderij in zogenaamde 'tripped state'

Een schilderij in zogenaamde 'stripped state': de vergeelde vernis is afgenomen en daaronder vandaan komen de oorspronkelijke kleuren en nuances, maar meestal ook beschadigingen die geretoucheerd moeten worden. Foto Rijksmuseum Amsterdam.

lacunes

Soms dienen - na vernisafname - lacunes in de verflaag gevuld te worden tot het niveau van de oorspronkelijke verf eromheen (de witte plekjes op de foto). Hierop worden retouches aangebracht om de kleur aan te passen aan de omgeving.

aanbrengen vernislaag

Het aanbrengen van een vernislaag ter verzadiging van de kleuren na vernisafname. Een vernis dient tevens als buffer tussen de originele verflaag en de toevoegingen van de restaurator. Een slotvernis wordt aangebracht na het retoucheerproces en egaliseert de glans van het verfoppervlak. Foto Rijksmuseum Amsterdam.

Ethische code

Door restauratie of conservering wordt uw kunstwerk weer in een bepaalde staat gebracht. Die nieuwe staat geeft uw schilderij/beschilderde object (weer) betekenis én waarborgt de waarde ervan. Wel grijpt restauratie direct op uw kunstwerk in (in tegenstelling tot conservering). Daarbij is ethisch handelen cruciaal. Als lid van Restauratoren Nederland hanteert Restauratieatelier Metz de ethische code van E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers Organisations).

Rapportage

Elke handeling die wij verrichten documenteren wij zorgvuldig voor u in een behandelingsrapport.
Dit omvat zowel beschrijvingen als foto's van de verrichtte werkzaamheden.

Interdisciplinaire samenwerking

Een conserverings- of restauratieproject kan zeer complex zijn. Soms is wetenschappelijk onderzoek nodig. Restauratieatelier Metz kan dit voor u (laten) uitvoeren: in samenwerking met derden, of extern. Wij beschikken namelijk over een breed netwerk van diverse experts in het vakgebied. Deze interdisciplinaire samenwerking verzekert u van goed doordachte behandelingsvoorstellen - en van optimale conservering en restauratie natuurlijk.