Onderzoek

Voor zorgvuldig restaureren en conserveren is altijd materiaaltechnisch onderzoek nodig. Niet alleen vóór, maar vaak ook tijdens de werkzaamheden. Zo kunnen wij onder meer de samenstelling en ouderdom van de verf vaststellen en bijvoorbeeld oude retouches onderscheiden van de originele verflaag. Dat onderzoek vormt de basis voor onze verdere werkzaamheden.

Infraroodreflectografie rontgenfotografie

Infraroodreflectografie (links) en röntgenfotografie (rechts) kunnen voor het zicht verborgen verflagen zichtbaar maken en zo inzicht geven in (wijzigingen tijdens ) het schilderproces of beschadigingen. Foto's Rijksmuseum Amsterdam.

verfdwarsdoorsnede

Onderzoek van verfdwarsdoorsneden geeft inzicht in de opbouw van de verflagen en de gebruikte pigmenten. Foto Rijksmuseum Amsterdam.

uv-straling bestudering vernislaag

In UV-straling kan een vernislaag (hier groen fluorescerend) worden bestudeerd en eventuele oude retouches (beter) zichtbaar worden gemaakt. Foto Rijksmuseum Amsterdam.

Onderzoeksfaciliteiten en -ervaring

Restauratieatelier Metz voert dit onderzoek zelf uit, op basis van de ruime ervaring opgedaan op dit gebied. Zo heeft Erika bijvoorbeeld materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd aan schilderijen van het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum: uiteraard in het kader van de uitgevoerde restauraties, maar ook voor de technische beschrijvingen in de nieuwe bestandscatalogi van de twee musea en voor het onderzoeksproject 'Van Goghs atelierpraktijk in context'. Dit onderzoek heeft geresulteerd in diverse publicaties.

Interdisciplinaire samenwerking

Materiaaltechnisch onderzoek kan zeer complex zijn. Soms is wetenschappelijk onderzoek nodig. Restauratieatelier Metz kan dit voor u (laten) uitvoeren: in samenwerking met derden, of extern. Wij beschikken namelijk over een breed netwerk van diverse experts in het vakgebied. Deze interdisciplinaire samenwerking verzekert u van optimale onderzoekskwaliteit en -resultaten.