Overige diensten


Preventieve conservering

Preventieve conservering houdt in: een optimale omgeving scheppen voor het bewaren en exposeren van uw schilderkunstwerk(en). Hierbij moet u denken aan zaken als klimaat, licht, inlijsting, ophanging, verpakking bij transport en monitoring van ongedierte. Wij kunnen u zowel adviseren als helpen om de meest gunstige omstandigheden te creëren. Zo wordt toekomstig verval, schade en waardeverlies van uw kunstwerk voorkomen of geminimaliseerd.

Conditie-inventarisatie en conditierapport

Restauratieatelier Metz heeft veel ervaring met het uitvoeren van conditiechecks: van een enkel schilderij, of van een complete collectie. Van elke conditie-inventarisatie ontvangt u een rapport. Hierin hebben wij de precieze conditie (materiële toestand) van uw schilderij(en) vastgelegd in de vorm van beschrijvingen en detailfoto's.

  • Voor musea en collectiebeheerders (kunsttransport voor tentoonstellingen)

    Transport van (museum)collecties - voor tentoonstellingen of bruikleen - brengt risico's met zich mee. Uw schilderijen worden dan blootgesteld aan andere omgevingsfactoren. Zowel tijdens de reis als op de eindbestemming. Het is dan zaak om de conditie van uw kunstwerken nauwlettend te bewaken. Restauratieatelier Metz kan de conditie van uw collectie (of van een enkel schilderij) inventariseren; zowel voor het transport, na het transport als op de doellocatie. Hieruit blijkt of uw schilderijen in dezelfde toestand zijn gebleven, en kan mogelijke schade worden voorkomen. Dit is belangrijk voor de schilderijen en voor de verzekering ervan. Onze conditierapporten bieden u tevens inzicht in eventueel noodzakelijke werkzaamheden.
  • Voor particulieren (schaderapport voor verzekering)

    Voor particulieren is een conditierapport gewenst bij schade aan hun schilderij of beschilderde object. Het rapport biedt uw verzekeraar inzicht in de omvang van de schade, plus een schatting van de restauratiekosten.

Tentoonstellingsbegeleiding en koerierswerkzaamheden

Bij transporten voor tentoonstellingen of bruikleen kunnen wij desgewenst meereizen met uw schilderij(en). Wij checken of alle omstandigheden tijdens de reis en op de doellocatie aan de eisen voldoen. Bij eventuele problemen kunnen wij direct vakkundig ingrijpen. Restauratieatelier Metz heeft veel ervaring met het begeleiden van tentoonstellingen en transporten ('koerieren').

Publicaties en lezingen

In samenwerking met andere experts heeft Erika Smeenk-Metz diverse publicaties verzorgd over restauraties en onderzoeksprojecten. Ook heeft zij lezingen gegeven over deze onderwerpen. Wilt u het atelier inschakelen voor een publicatie of lezing? Neem dan contact op.