Profielschets

Erika Smeenk-Metz

Restauratieatelier Metz is opgericht door Erika Smeenk-Metz. Na mijn universitaire studie Kunstgeschiedenis volgde ik de postuniversitaire opleiding voor Restauratie van Schilderijen en Beschilderde objecten aan de SRAL te Maastricht.
Daarna was ik enkele jaren werkzaam als zelfstandig restaurator voor particulieren en voor verschillende instellingen (waaronder restauratieatelier Boersma in Rotterdam, het Van Gogh Museum in Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Rijswijk). Aansluitend werkte ik als schilderijenrestaurator bijna zeven jaar in het restauratieatelier schilderijen van het Rijksmuseum in Amsterdam.
In diezelfde periode heb ik ook schilderijen behandeld voor het Mauritshuis in Den Haag, evenals voor enkele particuliere opdrachtgevers.
Begin 2014 heb ik Restauratieatelier Metz opgericht. (Meer informatie vindt u in mijn cv.)

Ervaren restaurator

Door mijn studies en carrière heb ik brede ervaring opgedaan met schilderijen uit verschillende perioden. Ik heb uiteenlopende restauraties en conserveringswerkzaamheden uitgevoerd. Ook heb ik veel materiaaltechnisch onderzoek aan schilderijen gedaan. Zowel begeleidend onderzoek als onderzoek voor bijvoorbeeld bestandscatalogi (Van Gogh Museum, Rijksmuseum). Verder heb ik ervaring opgedaan met het publiceren van resultaten en het geven van lezingen over dit onderwerp. En heb ik me bekwaamd in conditiechecks, inventarisatie en koerieren.

Allround vakmanschap

Mijn kennis en kunde houd ik zorgvuldig up-to-date. Zodoende kan ik in mijn atelier vrijwel alle voorkomende restauratiewerkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. Voor zaken die mijn mogelijkheden overstijgen, kan ik een beroep doen op mijn persoonlijke netwerk van experts. U kunt er dus op vertrouwen dat uw schilderijen bij mij in goede handen zijn.